Termin realizacji zamówień na FORMY i ŚWIECE wynosi 3-15 dni roboczych

Zgarnij 5% rabatu na wszystko

Przejdź na stronę www.test.apiart.pl i podczas składania zamówienia podaj kod rabatowy: RABAT5%

Koszyk pusty
Pomiń łącza nawigacji
Sklep
| O nas..
| Koszyk
| Galerie
| Regulamin
| Inf. Wysyłka
| Zaloguj
| Kontakt
Cennik detaliczny:

Nazwa:

Książka - "Pszczelarstwo to może być biznes"

Nr katalogowy:

0115

Cena:

Brutto: 18,50

jednosta miary: egz.

Opis:

Autor: Jerzy Wilde, Janusz Cichoń
Wydawca: "Sądecki Bartnik"
Stron: 168
Format: 16,5x23,5 cm
Rok wydania: 1999
Oprawa: Miękka
ISBN: 83-410477-0-9


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie 7

I. Rodzaje pasiek 9

1. Pasieki amatorskie 9

2. Pasieki jako dodatkowe źródło dochodów 10

3. Pasieki pszczelarzy zawodowych 11

4. Pasieki wędrowne 11

4.1. Wędrówki na niewielkie odległości 13

II. Intensywna produkcja pasieczna 15

1. Organizacja produkcji pasiecznej 16

1.1. Nowoczesny ul 16

1.1.1. Kalkulacja kosztów 17

1.1.2. Pracochłonność wykonania uli 19

1.2. Kupno rodzin pszczelich 21

2. Wydajność pracy 23

3. Skala produkcji 24

III. Organizacja prac pasiecznych 25

1. Reżim technologiczny 25

2. Technika wykonywania przeglądu gniazd 27

3. Sterowanie rozwojem rodziny pszczelej 29

3.1. Przyspieszenie rozwoju wiosennego rodzin 30

3.1.1. Odsklepianie plastrów 30

3.1.2. Przestawianie czerwiu 30

3.1.3. Podkarmianie stymulacyjne 31

3.2. Zastosowanie kraty odgrodowej 32

3.3. Nastrój rojowy 32

3.3.1. Przyczyny powstawania nastroju rojowego 32

3.3.2. Zwalczanie rójki 33

3.4. Racjonalne rozmnażanie rodzin pszczelich 35

3.5. Wymiana matek i ograniczenie czerwienia 37

3.5.1. Zamykanie matek w izolatorach 37

4. Bhp w pasiece 37

5. Karmienie rodzin pszczelich 39

5.1. Pokarm cukrowy . 41

5.2. Pokarm białkowy 42

5.3. Pokarmy gotowe 43

5.4. Rodzaje ciast 44

IV. Produkcja miodu 46

1. Organizacja miodobrania 46

2. Opłacalność produkcji miodu w Polsce 48

2.1. Koszty produkcji miodu 48

2.2. Próg opłacalności i zysk brutto 51

3. Konkurencyjność polskiego pszczelarstwa 54

4. Miody odmianowe, sekcyjne i plastrowe 61

V. Pozyskiwanie pyłku 63

1. Korzyści dla rolnictwa 63

2. Czynniki decydujące o ilości pozyskiwanych obnóży 63

2.1. Czynniki technologiczne 65

2.1.1. Rodzaje poławiaczy 65

2.1.2. Technologie pasieczne 65

2.2. Uwarunkowania genetyczne 67

2.2.1. Różnice osobnicze 67

2.2.2. Wybór rodzin do pozyskiwania pyłku 68

3. Opłacalność 69

4. Pozyskiwanie pierzgi 75

VI. Produkcja mleczka 77

VII. Produkcja matek pszczelich 79

VIII. Produkcja wosku 81

1. Relacje cenowe: miód-wosk i ich konsekwencje 82

2. Obieg wosku w pasiece 83

3. Niekonwencjonalne metody zagospodarowania wosku 83

IX. Pozyskiwanie kitu 85

X. Produkcja jadu 86

XI. Produkcja pakietów 88

1. Technika wykonywania pakietów 88

2. Wydajność w produkcji pszczół 89

3. Sprzedaż pszczół . 90

4. Opłacalność produkcji pszczół w Polsce 92

XII. Marketing 96

1. Pobudzanie popytu na produkty pasieczne 97

2. Zmniejszenie kosztów produkcji 98

3. Wpływanie na politykę 99

4. Nowe wyzwania wobec sytuacji rynkowej 99

5. Zarządzanie marketingowe 100

6. Strategia marketingowa 101

6.1. Strategie popytu selektywnego 103

6.2. Strategie pozyskiwania lojalności klientów 104

6.3. Strategie asortymentu produktu 105

6.4. Strategie konkurencyjne 107

6.4.1. Strategie ze względu na typ przewagi 107

6.4.2. Strategie ze względu na udział w rynku 107

7. Marketing mix 108

7.1. Strategia produktu 108

7.2. Polityka cenowa 108

7.2.1. Ustalenie ceny 109

7.2.2. Strategia cenowa 110

7.3. Strategia promocji 110

7.4. Strategia dystrybucji 111

8. Pszczelarskie przedsięwzięcia marketingowe 111

XIII. Biznes plan 114

1. Istota i znaczenie biznes planu 114

2. Struktura biznes planu 115

2.1. Bilans majątkowy 116

2.2. Rachunek kosztów produkcji 116

2.3. Rachunek wyników 118

2.4. Rachunek przepływów pieniężnych: wpływy i wydatki gotówkowe 118

XIV. Ocena efektywności inwestycji 121

1. Wartość aktualna netto (WAN) 122

2. Metoda B/C 122

3. Wewnętrzna stopa zwrotu (WSZ) 122

XV. Linie kredytowe ARiMR 123

1. Podstawowe kredyty inwestycyjne 124

2. Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych 125

3. Inne formy pomocy ARiMR, z których mogą korzystać producenci specjalizujący się w produkcji pszczelarskiej 128

Bibliografia 130

Pomiń łącza nawigacji
Sklep
| O nas..
| Koszyk
| Galerie
| Regulamin
| Inf. Wysyłka
| Zaloguj
| Kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstu oraz grafiki ze strony zabronione Copyright © Sklep Pszczelarski Szczepan Socha 2014