Dotacje dla pszczelarzy - dofinansowanie z UE "Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich"

Z dofinansowania może skorzystać każdy pszczelarz, który:

 • posiada minimum 10 rodzin pszczelich, 
 • posiada numer weterynaryjny pasieki,
 • jest zarejestrowany w związku pszczelarskim.

Maksymalny zwrot jaki może otrzymać pszczelarz to 60% kwoty netto (nie więcej nić 50 zł x wykazana ilość uli).

W sezonie 2018/2019 refundacji podlegają koszty poniesione na realizację następujących działań:

 • przeprowadzenie szkoleń i konferencji;
 • zakup sprzętu pszczelarskiego;
 • zakup leków do zwalczania warrozy;
 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;
 • zakup pszczół;
 • wykonanie analiz jakości miodu.

Warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” na lata 2017/2018 i 2018/2019, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

 • w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30,
 • w Oddziałach Terenowych KOWR,
 • na stronie internetowej ARIMR www.arimr.gov.pl i KOWR www.kowr.gov.pl
ApiKoz - Dofinansowanie - Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich

OFERTA DOTACYJNA NA ULE POLIURETANOWE I SPRZĘT FIRMY APIKOZ

ApiKoz - Dofinansowanie - Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich

OFERTA NA POZOSTAŁY SPRZĘT DREWNIANY, TOPIARKI I REFRAKTOMETRY


Wszystkie prawa zastrzeżone: ApiArt.pl
Projekt i realizacja: www.selljus.pl